By using this website, you agree to our use of cookies.

No Yes

Top 3 blogposts

Wij hebben het afgelopen jaar diverse blogs geschreven met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. In deze blogs proberen wij altijd iets mee te geven. Naast het geven van inzichten in hoe u uw beveiliging optimaal in kunt zetten, willen we ook graag een goed beeld geven van wie wij zijn en wat ons drijft. Wij hebben een dedicated team met zeer professionele medewerkers, waarvan het merendeel al jarenlange ervaring heeft in de specifieke wereld van beveiliging. De kennis die onze collega’s hebben opgedaan delen wij graag met u. 

In september gaan wij weer verder met een nieuwe reeks blogs met veel interessante informatie. Omdat de inhoud van sommige van de eerder door ons geplaatste artikelen relevant blijft, delen wij in de tussentijd graag onze top 3 van best gelezen blogs van dit jaar:

  1. Security meets process – door Hendrik Jan Lukkien
    Het merendeel van onze klanten zoekt in de beveiliging van de organisatie antwoord op twee vragen; 1.) Wie bevindt zich waar in onze organisatie? en 2.) Hoe kan ik mijn personeel en ondernemingseigendommen optimaal beschermen? Binnen de (chemische) industrie gaat hier echter één essentiele vraag aan vooraf en deze vraag heeft alles te maken met safety; ‘we doen het veilig of we doen het niet’.

  2. De 4 belangrijkste voordelen van security as a service – door Rolf Vermeulen
    Meer dan ooit neemt beveiliging een belangrijke plaats in binnen organisaties. Er vindt ook een verschuiving plaats van de manier waarop naar beveiliging wordt gekeken. Niet alleen het product en de eenmalige implementatie staan tegenwoordig centraal. Beveiliging wordt steeds meer gezien als een continu proces, dat geldt als één van de randvoorwaarden voor een succesvolle bedrijfsvoering. Beveiligingsorganisaties bieden daarbij steeds vaker ‘security as a service’ als optie aan.

  3. Toegangverlening – voor iedere ‘schil’ de juiste oplossing – door Ard Kemna
    Toegangverleningssystemen worden in de regel gebruikt om mensen toegang te geven die wél naar binnen mogen en ongenodigden buiten de deur te houden. Om dit in de praktijk te realiseren zijn er diverse mogelijkheden beschikbaar die los van elkaar, maar ook door elkaar kunnen worden ingezet. In het beslissingsproces is het dan ook van belang dat er niet alleen gekeken wordt naar de risico’s die spelen, maar dat men ook nadenkt over de wensen en eisen m.b.t. de functionaliteit van het syteem.