By using this website, you agree to our use of cookies.

No Yes

Nieuwe features STANLEY Guard app

De innovatieve STANLEY Guard app is vernieuwd! Naast de huidige features als Man Down en Live View heeft STANLEY Guard sinds kort ook de Reis functie, die ingeschakeld kan worden als de gebruiker op pad gaat en het gevoel heeft dat hij enig risico loopt.

Voorafgaand aan zijn Reis geeft de gebruiker zijn vertrekpunt- en doeladres in, met eventueel een korte omschrijving van de reis. Op het moment dat de Reis functie wordt ingeschakeld ontvangen alle vooraf opgegeven contacten een bericht dat de betreffende STANLEY Guard gebruiker een Reis start. De contacten kunnen nu via Google Maps de reisactiviteit volgen en direct zien of de gebruiker van de route afwijkt, of niet op tijd op zijn/haar doeladres aankomt. Natuurlijk staat de Reis functie ook doorgeschakeld naar de STANLEY Alarmcentrale, waar extra alert gereageerd wordt op een eventuele alarmmelding.

Andere nieuwe features zijn:
- De mogelijkheid om de tracking intensiteit in te stellen op laag, middel of hoog. Wanneer de tracking intensiteit wordt ingesteld op middel of laag gaat de batterij iets langer mee, doordat de guard minder locatiepulsen afgeeft. In geval van alarm schakelt de app automatisch naar ‘hoge intensiteit’ om de meest betrouwbare locatie door te kunnen geven
- Het ingeven van gevaarlijke zones door de Alarmcentrale. Onder gevaarlijke zone verstaan wij bijvoorbeeld een bepaalde wijk in een stad die erom bekend staat dat er een verhoogd risico is of of een buurt waar gezien de actualiteiten een hoger risico is. Als de app gebruiker in deze zone terechtkomt krijgt hij/zij een push notificatie als waarschuwing.
- De mogelijkheid om zelf persoonlijke details te controleren of te wijzigen en de historie van alarmen (inclusief details over locatie) terug te zien.

Over STANLEY Guard

STANLEY Guard is een speciale beveiligingsapplicatie voor de smartphone voor iedereen die zich wel eens minder veilig voelt. Met een simpele shake of tap wordt via de app een alarm gestuurd naar de 24/7 STANLEY Alarmcentrale. De smartphone geeft ter plekke een afschrikwekkend audiosignaal en start automatisch beeld- en geluidopnamen als bewijslast. De speciaal daarvoor ingerichte STANLEY Alarmcentrale ontvangt de GPS-locatie en de video-opnamen. De operator analyseert het alarm en neemt contact op. Blijft een antwoord uit - of als de opnamen op een gevaarlijke situatie duiden – volgt alarmering van opvolgers en/of hulpdiensten.