By using this website, you agree to our use of cookies.

No Yes

Healthcare

De zorgsector heeft te maken met een aantal specifieke vraagstukken. Ten eerste is het van groot belang dat medewerkers, patiënten en bezoekers zich zo veilig mogelijk voelen, terwijl het open karakter zo min mogelijk mag worden aangetast. Daarnaast bekijkt men hoe de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners op een veilige manier kan worden georganiseerd. En tot slot wordt in de zorg gewerkt met chemische, biologische, radiologische en nucleaire middelen, een groep middelen die vraagt om een specifieke manier van werken.

In deze dynamische sector staat de cliënt centraal. Ziekenhuizen en zorgcentra moeten zich kunnen richten op hun primaire proces om de beste kwaliteit van zorg te kunnen bieden. STANLEY biedt u een aangepast en volledig geïntegreerd platform, waarmee u via één scherm het hele systeem kunt beheren, bewaken en onderhouden.